SZKOLENIA ENERGETYCZNE G1, G2, G3 , POMIARY ELEKTRYCZNE, SZKOLENIA BHP i PPOŻ

O NAS

 

UWAGA

Promocja koszt szkolenia tylko 90 zł.

Szkolenia od 50,00 zł. Egzamin 260,00 zł.

Maj 2020 r.

19.05.2020.

Wtorek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

26.05.2020.

Wtorek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

28.05.2020.

Czwartek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

30.05.2019

Sobota

Wawer

Pomiary elektryczne

9.00-16.00

Czerwiec 2020 r.

02.06.2020.

Wtorek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

04.06.2020.

Czwartek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

09.06.2020.

Wtorek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

16.06.2020.

Wtorek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

18.06.2020.

Czwartek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

Lipiec 2020 r.

14.07.2020.

Wtorek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

16.07.2020.

Czwartek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

21.07.2020.

Wtorek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

23.07.2020.

Czwartek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

25.07.2019

Sobota

Wawer

Pomiary elektryczne

9.00-16.00

28.07.2020.

Wtorek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

30.07.2020.

Czwartek

Wawer

G1,G2

9.00-13.00

. ELEKTRYCY G-1,

CIEPŁO G-2

Dozór, Eksploatacja

Szkolenia jednodniowe zakończone

egzaminem w godz.

9.00-16.00 i 14.30-20.00

Zapisz się. tel. 609 537 730

biuro@ szkolenia-elektryczne.pl

.

Więcej informacji w zakładce Opłaty/Terminy

.

MIEJSCE SZKOLENIA I EGZAMINÓW:

Warszawa Wawer, ul. Ruty 3

Warszawa Ochota,

ul. Szczęśliwicka 56

,,TECHNIKUM nr 7"

(dawna Kolejówka)

.

Osoby zainteresowane prosimy

o wcześniejszy kontakt.

tel. 609 537 730

.

Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty

oraz wcześniejsze uprawnienia

( w przypadku ich posiadania )

Szkolenia Elektrycy G1, CIEPŁO G2, GAZYG3.

biuro@szkolenia-elektryczne.pl

Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Zapisz się. tel. 609 537 730

POMIARY ELEKTRYCZNE

30.05.2020 r. i 25.07.2020 r.

Praktyczne szkolenie jednodniowe

Zapisz się tel. 609 537 730

biuro@szkolenia-elektryczne.pl

.

Przewidujemy zniżki dla: Firm,  zorganizowanych grup studentów

uczelni technicznych i uczniów szkół średnich technicznych

.

ELEKTRO - ENERGETYKA Jest placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m. st. Warszawy nr. 30/K/11.

.

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych

Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00120/2017.

Posiadamy doświadczoną kadrę wykładowców

Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP

i Stowarzyszenia Bezpieczna Praca SBP

specjalizujących się w różnych dziedzinach elektryki, ciepłownictwa,

gazownictwa i BHP posiadających uprawnienia zweryfikowanego wykładowcy.

.

ELEKTRO - ENERGETYKA jest przygotowana do organizowania szkoleń

na najwyższym poziomie, w związku z czym oferujemy szkolenia

przygotowujące do egzaminu dla uzyskania

,,Uprawnień kwalifikacyjnych Dozoru i Eksploatacji".

.

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu

państwowego z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu

i prac kontrolno – pomiarowych urządzeń instalacji i sieci energetycznych

w celu zdobycia kwalifikacji do samodzielnego wykonywania w/w czynności.

.

Dla Zakładów Pracy szkolenia organizujemy w terminach i miejscach

uzgodnionych z zamawiającym.

Program kursu, ilość godzin wykładów możemy dostosować

do potrzeb i specyfiki Zakładu.

.

Dla osób z wolnego naboru szkolenia organizujemy w wyznaczonych

terminach, w naszych salach wykładowych.

Program kursu, ilość godzin wykładów dostosowujemy do potrzeb

i specyfiki pracy

.

Chcąc ułatwić start życiowy studentom i absolwentom szkół średnich

o profilu elektrycznym i energetycznym organizujemy kursy

przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji

urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV

w grupie G1 i eksploatacji urządzeń instalacji  i  sieci cieplnych w grupie G2.