SZKOLENIA ENERGETYCZNE G1, G2, G3 , POMIARY ELEKTRYCZNE, SZKOLENIA BHP i PPOŻ

O NAS

 

UWAGA - Promocja szkolenia od 200 zł.

Lipiec 2015 r.

21.07.2015 r.

Wtorek

Ochota

G1, G2

25.07.2015 r.

Sobota

Wawer

G1, G2

28.07.2015 r.

Wtorek

Ochota

G1, G2

30.07.2015 r.

Czwartek

Wawer

G1, G2

Sierpień 2015 r.

04.08.2015 r.

Wtorek

Ochota

G1, G2

06.08.2015 r.

Czwartek

Wawer

11.08.2015 r.

Wtorek

Ochota

13.08.2015 r.

Czwartek

Wawer

18.08.2015 r.

Wtorek

Ochota

22.08.2015 r.

Sobota

Wawer

25.08.2015 r.

Wtorek

Ochota

27.08.2015 r.

Czwartek

Wawer

29.08.2015 r.

Sobota

Wawer

Pomiary elektryczne

. ELEKTRYCY G-1, Dozór, Eksploatacja

Szkolenia jednodniowe zakończone egzaminem w godz. 9.00-16.00

Zapisz się. tel. 609 537 730 lub 792 271 057

biuro@ szkolenia-elektryczne.pl

.

Więcej informacji w zakładce Opłaty/Terminy

.

MIEJSCE SZKOLENIA I EGZAMINÓW:

.

Warszawa Wawer, ul. Ruty 3

.

Warszawa Ochota,

ul. Szczęśliwicka 56

,,TECHNIKUM nr 7"

(dawna Kolejówka)

.

Osoby zainteresowane prosimy

o wcześniejszy kontakt.tel. 609 537 730

lub 792 10 27 57

.

Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty

oraz wcześniejsze uprawnienia

( w przypadku ich posiadania )

Szkolenia Elektrycy G1, CIEPŁO G2, GAZY G3.

Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Zapisz się. tel. 609 537 730 lub 792 271 057 biuro@sbp-szkolenia.pl

.

POMIARY ELEKTRYCZNE 29.08.2015 r.

.

Praktyczne szkolenie jednodniowe Zapisz się tel. 609 537 730 lub 792 271 057

biuro@szkolenia-elektryczne.pl

.

Przewidujemy zniżki dla: Firm,  zorganizowanych grup studentów uczelni technicznych i uczniów szkół średnich technicznych

.

ELEKTRO - ENERGETYKA Jest placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m. st. Warszawy nr. 30/K/11.

.

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy

pod numerem 2,14/00232/2012.

.
Posiadamy doświadczoną kadrę wykładowców Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP i Stowarzyszenia Bezpieczna Praca SBP specjalizujących się w różnych dziedzinach elektryki, ciepłownictwa, gazownictwa i BHP posiadających uprawnienia zweryfikowanego wykładowcy.

.

ELEKTRO - ENERGETYKA jest przygotowana do organizowania szkoleń na najwyższym poziomie, w związku z czym oferujemy szkolenia przygotowujące do egzaminu dla uzyskania ,,Uprawnień kwalifikacyjnych Dozoru i Eksploatacji".

.

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno – pomiarowych urządzeń instalacji i sieci energetycznych w celu zdobycia kwalifikacji do samodzielnego wykonywania w/w czynności.

.

Dla Zakładów Pracy szkolenia organizujemy w terminach i miejscach uzgodnionych z zamawiającym. Program kursu, ilość godzin wykładów możemy dostosować do potrzeb i specyfiki Zakładu.

.

Dla osób z wolnego naboru szkolenia organizujemy w wyznaczonych terminach, w naszych salach wykładowych. Program kursu, ilość godzin wykładów dostosowujemy do potrzeb i specyfiki pracy

.

Chcąc ułatwić start życiowy studentom i absolwentom szkół średnich o profilu elektrycznym i energetycznym organizujemy kursy przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV w grupie G1 i eksploatacji urządzeń instalacji  i  sieci cieplnych w grupie G2.

.