SZKOLENIA ENERGETYCZNE G1, G2, G3 , POMIARY ELEKTRYCZNE, SZKOLENIA BHP i PPOŻ

O NAS

 

UWAGA - Promocja Szkolenia od 50,00 zł. Egzamin 185,00 zł.

Kwiecień 2016 r.

05.04.2016.

Wtorek

Ochota

G1,G2

9.00-16.00

07.04.2016.

Czwartek

Wawer

G1,G2

9.00-16.00

12.04.2016.

Wtorek

Ochota

G1,G2

14.30-20.00

16.04.2016.

Sobota

Wawer

G1,G2

9.00-16.00

19.04.2016.

Wtorek

Ochota

G1,G2

14.30-20.00

21.04.2016.

Czwartek

Wawer

G1,G2

9.00-16.00

23.04.2016.

Sobota

Ochota

Pomiary elektr

9.00-16.00

26.04.2016.

Wtorek

Ochota

G1,G2

14.30-20.00

28.04.2016.

Czwartek

Wawer

G1,G2

9.00-16.00

Maj 2016 r.

10.05.2016.

Wtorek

Ochota

G1,G2

14.30-20.00

14.05.2016.

Sobota

Wawer

G1,G2

9.00-16.00

17.05.2016.

Wtorek

Ochota

G1,G2

14.30-20.00

19.05.2016.

Czwartek

Wawer

G1,G2

9.00-16.00

21.05.2016.

Sobota

Ochota

Pomiary elektr

9.00-16.00

24.05.2016.

Wtorek

Ochota

G1,G2

14.30-20.00

31.05.2016.

Wtorek

Ochota

G1,G2

14.30-20.00

. ELEKTRYCY G-1, Dozór, Eksploatacja

Szkolenia jednodniowe zakończone egzaminem w godz. 9.00-16.00

Zapisz się. tel. 609 537 730 lub 792 271 057

biuro@ szkolenia-elektryczne.pl

.

Więcej informacji w zakładce Opłaty/Terminy

.

MIEJSCE SZKOLENIA I EGZAMINÓW:

.

Warszawa Wawer, ul. Ruty 3

.

Warszawa Ochota,

ul. Szczęśliwicka 56

,,TECHNIKUM nr 7"

(dawna Kolejówka)

.

Osoby zainteresowane prosimy

o wcześniejszy kontakt.tel. 609 537 730

lub 792 10 27 57

.

Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty

oraz wcześniejsze uprawnienia

( w przypadku ich posiadania )

Szkolenia Elektrycy G1, CIEPŁO G2, GAZY G3. biuro@szkolenia-elektryczne.pl

Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Zapisz się. tel. 609 537 730 lub 792 271 057 biuro@sbp-szkolenia.pl

POMIARY ELEKTRYCZNE 23.04.2016 r. i 21.05.20216 r.

.

Praktyczne szkolenie jednodniowe Zapisz się tel. 609 537 730 lub 792 271 057

biuro@szkolenia-elektryczne.pl

.

Przewidujemy zniżki dla: Firm,  zorganizowanych grup studentów uczelni technicznych i uczniów szkół średnich technicznych

.

ELEKTRO - ENERGETYKA Jest placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m. st. Warszawy nr. 30/K/11.

.

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy

pod numerem 2,14/00232/2012.

.
Posiadamy doświadczoną kadrę wykładowców Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP i Stowarzyszenia Bezpieczna Praca SBP specjalizujących się w różnych dziedzinach elektryki, ciepłownictwa, gazownictwa i BHP posiadających uprawnienia zweryfikowanego wykładowcy.

.

ELEKTRO - ENERGETYKA jest przygotowana do organizowania szkoleń na najwyższym poziomie, w związku z czym oferujemy szkolenia przygotowujące do egzaminu dla uzyskania ,,Uprawnień kwalifikacyjnych Dozoru i Eksploatacji".

.

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno – pomiarowych urządzeń instalacji i sieci energetycznych w celu zdobycia kwalifikacji do samodzielnego wykonywania w/w czynności.

.

Dla Zakładów Pracy szkolenia organizujemy w terminach i miejscach uzgodnionych z zamawiającym. Program kursu, ilość godzin wykładów możemy dostosować do potrzeb i specyfiki Zakładu.

.

Dla osób z wolnego naboru szkolenia organizujemy w wyznaczonych terminach, w naszych salach wykładowych. Program kursu, ilość godzin wykładów dostosowujemy do potrzeb i specyfiki pracy

.

Chcąc ułatwić start życiowy studentom i absolwentom szkół średnich o profilu elektrycznym i energetycznym organizujemy kursy przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV w grupie G1 i eksploatacji urządzeń instalacji  i  sieci cieplnych w grupie G2.

.