SZKOLENIA ENERGETYCZNE G1, G2, G3 , POMIARY ELEKTRYCZNE, SZKOLENIA BHP i PPOŻ

G2 CIEPLNE

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci,

 

PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI


  1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
  3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
  5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
  6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
  7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
  8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
  9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych