SZKOLENIA ENERGETYCZNE G1, G2, G3 , POMIARY ELEKTRYCZNE, SZKOLENIA BHP i PPOŻ

SZKOLENIA BHP

Proponujemy przeprowadzenie szkoleń okresowych:
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
  • dla pracowników służby BHP
  • Zapewniamy fachową i rzetelną obsługę, wysoki poziom szkoleń i dostosowanie do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Posiadamy także status ośrodka szkoleniowego co umożliwia nam prowadzenie każdego rodzaju szkoleń w dziedzinie bhp, szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy i dokumentowanie ukończenia szkoleń drukami MEN.