SZKOLENIA ENERGETYCZNE G1, G2, G3 , POMIARY ELEKTRYCZNE, SZKOLENIA BHP i PPOŻ

G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY

Grupa 1 - Pomiary elektryczne


Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się pracami kontrolno-pomiarowymi przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych grupy G1(elektroenergetyka - pomiary).

Zakres i tematyka szkolenia dla pomiarowców:

 1. Podstawy eksploatacji urządzeń  instalacji i sieci elektrycznych
 2. Podstawy prawne – normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.
 3. BHP przy pracach pomiarowych
 4. Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów
 5. Dobór właściwej metody pomiarowej
 6. Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów
 7. Dokumentowanie prac
 8. Wykonywanie pomiarów:
  1. Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
  2. Pomiary rezystancji izolacji
  3. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  4. Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych
  5. Pomiary rezystancji uziemień
  6. Pomiary rezystywności gruntu
  7. Badanie elektronarzędzi
  8. Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego
  9. Badanie sprzętu medycznego
 9. Wzory protokołów
 10. Prezentacja mierników
 11. Pomiary w praktyce
 12. Sprawdzian nabytej wiedzy