O nas

Szkolenia Elektrycy G1, CIEPŁO G2, GAZY G3. Szkolenia stacjonarne i online

ELEKTRO - ENERGETYKA jest przygotowana do organizowania szkoleń na najwyższym poziomie. W związku z tym oferujemy szkolenia przygotowujące do egzaminu pozwalającego uzyskać "Uprawnienia kwalifikacyjne Dozoru i Eksploatacji".


Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno–pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w celu zdobycia kwalifikacji do samodzielnego wykonywania w/w czynności.

Instrukcja zapisania się na szkolenie i egzamin


1. Opłata za szkolenie jedna grupa 200 zł.

ELEKTRO-ENERGETYKA Szkolenia
Nr.konta: 39 1160 2202 0000 0001 3734 9968
tytuł opłaty: Imię i Nazwisko, data szkolenia


2. Opłata za egzamin E- 430,00 zł. D- 430,00 zł.

STOWARZYSZENIE PROFESJONALNYCH ENERGETYKÓW
Nr.konta:69 1140 2004 0000 3102 7661 5427
tytuł opłaty: Imię i Nazwisko, data egzaminu,egzamin np. E1 pkt 2,3,4 i lub D1, pkt 2,3,4   E2, pkt. 1,3,2 i lub D2 pkt 1,2,3
,


3. ZABRAĆ NA SZKOLENIE
a). potwierdzenia opłat
b). skan starych starych uprawnień
c). skan dokumentu ukończenia szkoły
Dla innych osób zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń instalacji i sieci.
d). wypełniony wniosek
Tel. kontaktowy 609 537 730

Dla Zakładów Pracy szkolenia organizujemy w terminach i miejscach uzgodnionych z zamawiającym. Program kursu, ilość godzin wykładów możemy dostosować do potrzeb i specyfiki Zakładu.

Dla osób z wolnego naboru szkolenia organizujemy w wyznaczonych terminach, w naszych salach wykładowych. Program kursu, ilość godzin wykładów dostosowujemy do potrzeb i specyfiki pracy.


Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00172/2022.Posiadamy doświadczoną kadrę wykładowców Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP oraz Stowarzyszenia Bezpieczna Praca SBP specjalizujących się w różnych dziedzinach elektryki, ciepłownictwa, gazownictwa i BHP posiadających uprawnienia zweryfikowanego wykładowcy.

Przeszkoliliśmy już kilkadziesiąt tysięcy osób?

Skopiowano do schowka