Szkolenia BHP


SZKOLENIA BHP STACJONARNE i ONLINE
Jednym z obowiązków pracodawcy, który wynika z kodeksu pracy (Art.94,pkt4) jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest on realizowany poprzez przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych BHO i PPOŻ.

Szkolenia wstępne BHP                                                                  50zł.
Proponujemy przeprowadzenie szkoleń okresowych:
-dla pracodawców i osób kierujących pracownikami                 120zł.
-dla pracowników administracyjno-biurowych                               90zł.
-dla pracowników na stanowiskach robotniczych                         80zł.
-dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych  130zł.

-dla pracowników służby BHP                                                       250zł.


ZAPISZ SIĘ
Więcej informacji, uzgodnienie terminu i zakresu szkoleń
Tel. 609537730
E-mail:biuro@szkolenia-elektryczne.pl


Zapewniamy fachową i rzetelną obsługę, wysoki poziom szkoleń i dostosowanie do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Posiadamy także status ośrodka szkoleniowego co umożliwia nam prowadzenie każdego rodzaju szkoleń w dziedzinie bhp, szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy i dokumentowanie ukończenia szkoleń drukami ME

Skopiowano do schowka