Zapisz się!

Wybierz szkolenia:
D1
D2
E1
E2

Kwalifikacje D1

 1. urządzenia prądotwórcze przył. do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 5. urządzenie elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontr.-pomiar. oraz urz. i instal. automat. regulacji, sterowania i zabezp. urządzeń i instalacji wym. w pkt 1-9;

Kwalifikacje D2

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzen. pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW;
 7. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności skład. odpow. masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
 10. aparatura kontr.- pomiar. i urządz. automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wym. w pkt 1-9;

Kwalifikacje E1

 1. urządzenia prądotwórcze przył. do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 5. urządzenie elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontr.-pomiar. oraz urz. i instal. automat. regulacji, sterowania i zabezp. urządzeń i instalacji wym. w pkt 1-9;

Kwalifikacje E2

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzen. pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW;
 7. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności skład. odpow. masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
 10. aparatura kontr.- pomiar. i urządz. automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wym. w pkt 1-9;
Imię:

Nazwisko:

Adres poczty elektronicznej

Data urodzenia:

Pesel:

Dokument tożsamości, Seria Nr.:

Nr. telefonu:

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny (gdy inny)

NIP/Regon:

Stanowisko:

Wykształcenie:

Posiadane kwalifikacje wynikające z dokumentów (wg załącznika) *)
D1
D2
D3
E1
E2
E3
Miejscowość:

Miejsce urodzenia:
Pracodawca:
Przebieg pracy zawod. (związ. z kwalifikacjami objętymi wnioskiem) (wg załącznika) *)
Administratorem danych osobowych jest STOWARZYSZENIE BEZPIECZNA PRACA z siedzibą w Warszawie przy ul. Ruty 3, 04-785 Warszawa. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Wysłanie wiadomości jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Skopiowano do schowka